+46 (0)70-512 08 30

Företag och föreningar

Är du företagare eller representerar en ideell förening eller organisation? Vi skriver gärna samverkansavtal med dig/er, där vi kommer överens om vad du/ni vill bidra med i ert företag eller förening till hållbarhetsutvecklingen på Österlen. Året runt. Allas insatser räknas!

Kontakta oss på info[at]biosfarosterlen.se !

Vi samverkar för ett biosfärområde för Österlen:

Med stöd från: