+46 (0)70-512 08 30.

Informationsmöte 24/1-2024 på Skeppet, Simrishamn

Ett fyrtiotal nyfikna hade hörsammat inbjudan för att lyssna på olika föreläsare, alla med fokus på ”Biosfärområde Österlen – en möjlighet!

Interimsordförande Dafvid Hermansson inledde mötet med att kort beskriva vad som hänt, sedan idén föddes på Kiviks Museum 2019.

Under 2022 genomfördes olika föreläsningar av representanter från bl.a Vattenriket i Kristianstad, Storkriket i Mellanskåne, Biosfärkontoret Sverige, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne, allt för att fördjupa kunskapen kring vad ett biosfärsområde innebär. Under 2023 genomfördes studiebesök på olika företag på Österlen, alla arbetande utifrån en hållbar utveckling.
Flera föreningar har under tiden anslutit sig, Naturskyddsföreningarna på Österlen och Tomelilla, Kiviks Byalag, Lions Club Simrishamn, Kivik Tång, Kiviks Turism, m.fl.

Under hösten 2023 bildades Ideella föreningen för ett biosfärområde för Österlen, en vision utarbetades, en interimsstyrelse valdes och en hemsida skapades.

Privatpersoner kan nu bli medlemmar och föreningar och företag kommer att kunna skriva samverkansavtal med föreningen. Med kommunerna kan IOP-avtal tecknas.

Därefter presenterade Ida Lundqvist, naturvårdare på Stenshuvuds nationalpark, vilka hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är, nämligen skötsel av betesmarkerna i nationalparken.
Ida berättade också att ca 500 000 personer årligen besöker parken och då även ”Naturum”.

Simrishamns kommun representerades av Fia Pellas, som informerade om gällande och kommande planer beträffande miljön i kommunen.
Carl-Göran Svensson, ordförande i Samhällsplaneringsnämnden, kompletterade med att delge oss att en ny översiktsplan är under behandling.

Café Smulan i Brösarp hade brett goda bullar och Vuxenskolan serverade gott kaffe, som vi inmundigade under tiden vi hade en workshop med tre frågeställningar:

  1. Varför är du här?
  2. Vad kan du tillföra föreningen?
  3. Vad skulle du vilja att föreningen bidrar med för dig?

Resultatet från de åtta grupperna finns här och utgör ett underlag för styrelsens fortsatta arbete.

Kvällen avslutades med att kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson, informerade om att alla nämnderna under flera år arbetat aktivt med en hållbarhetspolicy utifrån Agenda 2030. Man har under 2023, från 17 fokusområden, valt ut fyra där fem nämnder ska fokusera och formulera mål för sina verksamheter.
Under hösten utsågs kommunen, i hård konkurrens, som bästa landsbygdskommun för sin miljömässiga hållbarhet. Exempel på detta är bl.a. en fossilfri fordonsflotta, återställande av våtmarker, minskat matsvinn och inköp av närproducerade produkter.
En kort frågestund följde, där bl.a. önskemål om att föreningen ska ha en fast kommunal kontaktperson och att KS ska använda biosfärföreningen och dess kunskaper som remissinstans.

Informationsmöte om EONs Simrisprojekt, 31/1, Simrishamn

Ett 30-tal intresserade lyssnade på föredraget om EONs Simrisprojekt, där den färska slutrapporten presenterades om försöken att göra Simris självförsörjande på el.

Stefan Oldin, projektledare EON, presenterade projektet som går att läsa mer om i den nerladdningsbara presentationen nedan.

Och här kan du ladda ner slutrapporten också.