+46 (0)70-512 08 30

Ideella föreningen för ett biosfärområde för Österlen

Foto: Kajsa Leijström.

Det hela började 2019, när Kiviks Museum tog initiativ till att som ett pilotprojekt undersöka möjligheterna för ett biosfärområde på Österlen tillsammans med forskare och representanter för andra hållbarhetsområden i Skåne. Det blev många dialogmöten och planerna inför 2020 var stora. Så kom pandemien och satte stopp för stora informationsmöten, men arbetet fortsatte med småskaliga möten.

2021 anslöt Österlens Naturskyddsförening och gemensamt utvecklades projektet med fler dialogmöten och tankarna på att i Albo härad (norra delen av Simrishamns och Tomelilla kommuner) börja planera för ett testbäddsområde, där man kunde börja pröva hållbarhetsidéerna i en mindre skala.

Under 2022 hölls ett antal gemensamma föreläsningar på temat hållbarhet ur ett brett perspektiv, där Länsstyrelsen, Region Skåne, nationella biosfärsamordnare, Vattenriket i Kristianstad och många fler berättade ur både stor och liten skala hur man arbetar med biosfärlösningar och andra sätt att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Samtidigt växte samverkan till att omfatta även Kiviks Byalag, Kiviks Turism, Kivik Tång, Lions Simrishamn och Tomelilla Naturskyddsförening.

2023 tog arbetet fart på riktigt med en rad studiebesök på olika anläggningar och projekt som arbetar med hållbarhet på Österlen. Ett arbete med att ta fram en gemensam Vision och att bygga en struktur för det fortsatta arbetet påbörjades och resulterade i att föreningen kunde bildas i november 2023!

Under både 2022 och 2023 medfinansierades Projekt Biosfärområde Österlen av Sparbanken Syds Stiftelse, som också bidrog med ett startbidrag för föreningen för 2024!